Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Βραχομηχανική 2 Εκσκαφές Ευστάθεια 2 Σήραγγες 2 Καθιζήσεις 1 Προσομοίωση 1
1
...Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) Πρακτικά...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου