1
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Φυλλάδιο
4

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μανδαράκα Μ., Σαββαϊδου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Περδικάκης Λευτέρης
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
8
από Μπαλατσούρας Γεώργιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
9
από Κυριτσάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο