1
από Καραγιάννης Ιωάννης, Χρυσοχόου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Καραγιάννης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Καραγιάννης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού