2
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

4
από Βουδικλάρης Θ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2002

9
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

10
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

11
Στοιχεία έκδοσης: 1970
Το πλήρες κείμενο

12
Στοιχεία έκδοσης: 1970
Το πλήρες κείμενο

13
Στοιχεία έκδοσης: 1968

15
Στοιχεία έκδοσης: 1968