1
από Rivals Javier Martin
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
2
από Du Bing
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Hinkelmann K., Καραγιάννης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας