8
από Λίτινας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Λίτινας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
13
από Κερμετζόγλου Αρης
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
14
από Κερμετζόγλου Αρης
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Λίτινας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου