Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Ελεγχος διεργασιών:Χημική μηχανική Σχεδίαση διεργασιών:Χημική μηχανική 25 Process design:Χημική μηχανική 24 Αυτοματοποίηση:Χημική βιομηχανία 24 Χημική βιομηχανία-Αυτοματοποίηση 24 Αυτοματοποίηση παραγωγής 6 Υπολογιστές:Αυτόματος έλεγχος 6 περισσότερα ...
1
από Romagnoli J. A., Palazoglu Ahmet
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
από Woods David D.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Bibliographical information
Table of contents
Publisher description

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
5
από El-Halwagi M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Συνέδριο
7
από Κάπτσης Γ.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
9
από Coulson John Metcalfe, Richardson John Francis
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
12
από Coughanowr Donald R.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
13
από Coughanowr Donald R.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
14
από Luyben Wil.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
16
από Seborg Dale E., Edgar Thomas, Mellichamp Duncan A.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
17
από Ramirez Fr.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
18
από Luyben Wil.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο