1
από Βούρας Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Διπλωματική Εργασία
4
από Λουφάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Στασινός Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Φυλλάδιο
16
από Γουργιώτης Α., Τσιλιμίγκας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Τζεφέρης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο