1
από Σπανός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
2
από Στασινόπουλος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
3
από Χρυσανθόπουλος Φώτιος ή Φωτάκος
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
4
από Πατριαρχέας Βασίλειος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
5
από Φωτιάδης Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
6
από Finley G.
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο