1
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
2
από ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΠΑΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή
4
από Αντωνιάδης Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
5
από Γκόρη Α., ΚΥΠΡΑΙΟΣ Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
7
από Κωστούλας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία
8
από Καλλιατάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο