2
από Helly Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
3
από Μητροπούλου Ελπίδα
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
4
από Οικονομίδου Μαντώ
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
5
από Τζαφάλιας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
6
από Σκούρτης Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
7
από Γουργιώτη Λένα
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου