1
από Κατσαρός Κωνσταντίνος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
από Μπακουνάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
5
από Μαρασλής Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
8
από Οικονομίδου Μαντώ
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
9
από Τζαφάλιας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
11

Βιβλίο