1
από Ισμυρλιάδου Αδελαϊς
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
2
από Κατσαρός Κωνσταντίνος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
από Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
5
από Μπακουνάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Φυλλάδιο
9
από Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
10
από Μαρασλής Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Φυλλάδιο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
17
από Ζαφείρης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
20
από Παπαδάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο