1
από Κατσαρός Κωνσταντίνος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Φυλλάδιο
4
από Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Φυλλάδιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
7

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο