1
από Ισμυρλιάδου Αδελαϊς
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
2
από Μπακουνάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3
από Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
4
από Μαρασλής Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
8
από Μητροπούλου Ελπίδα
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
9
από Οικονομίδου Μαντώ
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
10
από Τζαφάλιας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
11
από Σκούρτης Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
12
από Γουργιώτη Λένα
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
14
από Helly Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
16

Βιβλίο