21
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
22
από Μητροπούλου Ελπίδα
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
23
από Οικονομίδου Μαντώ
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
24
από Τζαφάλιας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
25
από Σκούρτης Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
26
από Γουργιώτη Λένα
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
28
από Helly Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
30

Βιβλίο
31
από Πανίτσας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
32
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
33

Βιβλίο
34

Διδακτορική Διατριβή