1

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Περράκη Θ., Γιαννοπούλου Ι., Ορφανουδάκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
8
από WILLS B
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
9
από Baur P.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Φυλλάδιο
11
από Train Rus., Breidenbach A., Beck E.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
12
από Pryor E.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
13
από TAGGART ART.
Στοιχεία έκδοσης: 1945

Βιβλίο
14
από Richards Robert H., Locke Charles E., Schuhmann Reinhardt, Jr.
Στοιχεία έκδοσης: 1940

Βιβλίο