6
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
8
από Ταυρίδης Ε..
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Λούλης Θεμιστοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Τζιώλας Γ., Μήρτσος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Λήψη πλήρους κειμένου

Συνέδριο