6
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
9
από Μαχιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Ημερίδα
12
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Ημερίδα
13
από Γεωργακάκης
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Λούλης Θεμιστοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου