1
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

2
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

3
από Τζεφέρης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

4
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

5
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

7
από Duby S., Ramsey B., Harrison D.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Ταυρίδης Ε..
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου