1
από Σαμιωτάκης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
2
από Μουσιόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο