2
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
4
από Μοσχοχωρίτης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
5
από Καραγιάννη Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
6
από Ντοκόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
7
από KURTZ ED., SHOEMAKER TH.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
8
από Ντοκόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
9

Βιβλίο