3
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Φυλλάδιο
4
από Περδίος Σταμάτης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
5
από Μιχαλόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
6
από ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝΤ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
7
από ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝΤ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
8
από Στεφανόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο