1
από Σουρής Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
2
από Μοσχάτος Α., Σπέης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Αξαόπουλος Π., Πιτσιλής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Βαζαίος Ε., Βαρδαλάκου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου