1
από Τριχωνάς Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
2
από Βίνη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
3
από Κακογιάννη Αλεξάνδρα, Αγγέλη Κων/να
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
4
από Βαϊοπούλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
5
από Βουτσάς Ε., Αμπατζή Ε., Τάσιος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
12
από Χριστούλας Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
13
από Eckenfelder W.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
14
από Καραθανάσης Βασίλειος.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Διπλωματική Εργασία
15
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
16
από Villet W., Ford D.., LANKFORD PER.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Σεμινάριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
19

Βιβλίο