Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Δημόσια Εργα 2 Επενδύσεις Ιδιωτικός Τομέας 2 Χρηματοδότηση 2 Συμβάσεις Παραχώρησης 1
1
από Μαρκεζίνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ιδιωτικός Τομέας...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου