2
από Γεροκώστα Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
6
από Zadik Y.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
14
από Τσομπανίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Τσομπανίδης Χ., Λώλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
18
από Τάτση Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
20
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού