1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Ημερίδα
9
από Ζαχαριάς Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση ημερίδας
10
από Kovalenko N., Kochetkov A., Parshina E., Kochetkova R., Shimko J.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Σαμπατακάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση ημερίδας
15
από Καραούλη Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
19
από Κολογγιός Ζ., Μουσάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας