1

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Μερτίκας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
3
από Mauricio A., Figueiredo C., Aires-Barros L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Grimson W., Lozano-Perez T., Huttenlocher D.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο