2
από Πατενταλάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
3
από Καπαγιαννίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
4
από Πήττας Νικόλαος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Αναστασιάδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
7
από Λώλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Martz Geo.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
10
από Κατσαρός Ι.Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
11
από Μαυρίδης Α., Ποστεκίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία
13
από Δάκας Α., Βαβίζος Γεώργιος, Ψαρουδάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Watson J. D.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
15
από Watson J. D.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
16
από Watson J. D.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
19
από Watson J. D.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
20
από Watson J. D.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο