4
11
από Τσώνος Αλέξανδρος-Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου