1
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
2
από Capurro R.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
3
από Σκουμπούρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
5
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
6
από Kant Immanuel
Στοιχεία έκδοσης: 1952

Βιβλίο