1
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Συμπόσιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
4
από Τσακανίκας Α., Καλογήρου Γ., Ιωαννίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Καστέλλη Ι., Ιωαννίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διημερίδα
11
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
13
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
15
από Καλογεράς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
16
από Καλογεράς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
17
από Θεοδωρίδης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1940

Φυλλάδιο