1
από Πατρικουσάκης Μάριος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Διδακτορική Διατριβή
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Συνέδριο
5
από Ταπόγλου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
12
από Μόσιαλος Στέργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
15
από Krar S., Check A.F.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
18
από Μπιλάλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
19
από Thyer G. E.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
20
από Τσέας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο