1
από Καρασιδέρη Α., Γιάννου Β., Τζιά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Καρασιδέρη Α., Βαμβακάρης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Βυζιώτη Ε., Μουζά Α., Λευκόπουλος Α., Παράς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Λευκόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Βυζιώτη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο