7
από Τσάκαλος Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

9
από Παγιατάκης Α. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
12
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

13
από Ψωϊνός Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
16
19
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο