1
από Μέγα Βούλας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

4
από Καρνάβου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Επιστημονική συνάντηση
8
από Τζαμτζής Αργύρης
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Τζαμτζής Αργύρης
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11