6
από Λεωνιδάκη Ε. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Παπάζογλου Θαλής Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

15
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

16
Στοιχεία έκδοσης: 2004

18
από Ρήγος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
19
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διημερίδα