1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Συμπόσιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Συμπόσιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Οπτικός δίσκος
5
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Συμπόσιο
6
από Βλάχας Π., Καμπανός Η., Χατζηπαυλίδου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Συνέδριο
9
από Στρούτσης Χαράλαμπος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
10
από Στρούτσης Χαράλαμπος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
11
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Οπτικός δίσκος