1
από Καλλωνιάτης Κ., Βάθη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
2
από Τουλόγλου Στέφανος, Στέργιος Βαγγέλης.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
4
από Lundquist Lynn
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
11
από Τουλόγλου Στέφανος, Στέργιος Βαγγέλης.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
12
από Μαυρογιαννάκης Ε. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
13
από TAREEV B.M., KOROTKOVA N.V., PETROV V.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο