1
από Λόης Ηλίας, Κυριακόπουλος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Συνέδριο