8
από Παπανικολάου Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συμποσίου
9
από Μανωλάς Μανώλης
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Μανωλάς Μανώλης
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού