8
από Νταβανάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Kleemann Johannes
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
18
από Κασσάπης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού