1
από Millman Jacob, Grabel A.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
4
από Κόντος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
5
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
6
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
7
από Τσαγάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
12
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
16
από Πώποτας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Εισήγηση ημερίδας
18
από Πώποτας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Άρθρο περιοδικού
19
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Άρθρο περιοδικού