3
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Σεμινάριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Ημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Ημερίδα
7
από Ρηγόπουλος Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Εισήγηση ημερίδας