2
από Γάζελα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
3
από Μπαμπλαδήμος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
4
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
5
από Ασημάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
6
από Σουρής Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
9
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Διεθνείς οργανισμοί
10
από Zinko Heim, Holst P.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διεθνείς οργανισμοί
11
από Μυλωνάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
12
από Rau Hans
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο