4
από Αλούμπη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
5
από Τσούτσος Θεοχάρης, Καράγιωργας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Συνέδριο