3
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
8
από Marecaux A.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
9
από Ηλιόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
11
από Roth O.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο