2
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Βουτσάς Ε., Αμπατζή Ε., Τάσιος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Χριστοδούλου Γεώργιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Εισήγηση ημερίδας