2
από Λειβαδιώτης Ξ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
3

Εισήγηση συνεδρίου
5

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Βαλής Ν., Θεοφύλακτος Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Βραχόπουλος Μιχάλης, Κωτσιόβελος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
8

Εισήγηση συνεδρίου
10

Εισήγηση συνεδρίου
12
13
από Θεοδοσίου Π., Αμηράς Α., Οικονομίδης Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Μασούρος Π., Αθανασούλη Γ., Μασούρος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου